ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ (กอ.รมน.สป.)​ ครัังที่ 1/2567

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสุชาติ มวลชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ (กอ.รมน.สป.)​ ครัังที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,150