ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล วัดที่ประสบวินาศภัย

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางรพีวรรณ  บำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวศรัญญา  บังเกิดสุข นักวิชาการศาสนา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ถวายคำแนะนำ แก่วัดที่ประสบวินาศภัย ณ วัดศรีจันทาราม ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4247